logo bird solo

De belangrijkste eigenschappen van Bitcoin

Wanneer je voor het eerst van Bitcoin hoort is het niet meteen duidelijk wat het is. Er wordt door verschillende mensen over gesproken als investering, softwareproject, computernetwerk of digitaal geld. Het is lastig om een korte maar volledige omschrijving te geven van wat Bitcoin is. Dat gaan we dus ook niet proberen. In plaats daarvan gaan we in dit artikel een blik werpen op Bitcoin vanuit verschillende richtingen.

Bitcoin als investering

Voor speculanten kan bitcoin interessant zijn vanwege de prijs, deze is altijd in beweging. Speculanten proberen deze koersbewegingen te benutten voor het maken van winst. HODL’ers zijn mensen die bitcoin voor de lange termijn vasthouden. Met een gemiddelde waardestijging van 200% per jaar sinds het ontstaan van Bitcoin in 2009 heeft dat ze geen windeieren gelegd. Leuk detail; net als bij gouden en zilveren munten is de aanschaf van bitcoin in Nederland is vrijgesteld van BTW.

Bitcoin als softwareproject

De ontwikkeling van de Bitcoin software volgt de open-source werkwijze. Dit betekent dat de ontwikkeling in het openbaar plaatsvindt. Iedereen is vrij om de code te inspecteren en bij te dragen aan de ontwikkeling. Ook is de software gratis verkrijgbaar.

Omdat iedereen mag bijdragen ongeacht zijn of haar identiteit, hebben sommige ontwikkelaars er voor gekozen om anoniem aan het project te werken. Zelfs de identiteit van de bedenker van Bitcoin is niet bekend. Bitcoin is in 2009 in het leven geroepen door een persoon of groep onder de schuilnaam Satoshi Nakamoto. Satoshi heeft sinds december 2010, toen het Bitcoin netwerk bijna 2 jaar draaide, niets meer van zich laten horen. Tot op de dag van vandaag probeert men Satoshi te ontmaskeren, zonder succes.

Bitcoin als computernetwerk

Bitcoin is een computernetwerk zonder centrale autoriteit. Het netwerk is niet in handen van een bedrijf, persoon of overheid. Het ontbreken van een centrale autoriteit betekent dat er niemand is die eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren.

De regels van Bitcoin worden gezamenlijk bepaald door alle deelnemers van dit computernetwerk. Deze regels kunnen aangepast worden maar dit is erg moeilijk; een overgrote meerderheid zal moeten instemmen met de wijziging.

Deelnemen aan dit computernetwerk vereist geen toestemming en weerstaat daardoor censuur; je hebt van niemand toestemming nodig om de Bitcoin software op jouw apparaten te draaien.

Bitcoin als digitaal geld

Het Bitcoin netwerk heeft zijn eigen valuta. Verwarrend genoeg heet ook deze valuta bitcoin. Wanneer we het hebben over Bitcoin als systeem gebruiken we een hoofdletter, de valuta duiden we aan met een kleine letter. Het netwerk biedt absolute eigendomsrechten over deze valuta. Omdat er geen centrale autoriteit is kan niemand jouw bitcoin afnemen. De keerzijde van absolute eigendomsrechten is absolute eigen verantwoordelijkheid. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van jouw bitcoin.

Bitcoin heeft regels die vaststellen wat binnen dit systeem geld is, hoe het zich gedraagt, hoeveel geld er is en wie er meer van kan creëren. Deze regels zijn het monetaire beleid. Hier gaan we hierna dieper op in. Er zijn ook regels die vaststellen wie bitcoin mag versturen en ontvangen. Deze regels zijn het financiële beleid. Het financiële beleid is simpel; iedereen mag ontvangen, alleen de eigenaar mag versturen. Bitcoin kent geen incasso.

Bitcoin transacties kunnen plaatsvinden binnen het netwerk zelf, je bent hiervoor niet afhankelijk van een bank of andere derde partij.

Het monetair beleid

Het monetair beleid van Bitcoin verdient extra aandacht. Laten we hier dieper op in gaan. Dit beleid bestaat onder andere uit de volgende regels:

  • De gebruikte valuta is bitcoin.
  • Deze valuta is uit te drukken in hele bitcoin of in satoshi. Dit is de kleinste eenheid. Eén bitcoin is deelbaar in 100 miljoen satoshi, op dezelfde manier dat een euro deelbaar is in 100 eurocent.
  • Het systeem is gestart op 3 januari 2009 en is begonnen met nul bitcoin.
  • Vanaf dat moment is er elke tien minuten nieuwe bitcoin gemaakt.
  • In 2009 is de productie begonnen met 50 bitcoin per tien minuten.
  • Elke vier jaar halveert de hoeveelheid nieuwe bitcoin die gemaakt wordt.
  • Het halveren gaat door totdat rond het jaar 2140 de productie halveert naar minder dan 1 satoshi en stopt.

Het gevolg van deze regels is dat de voorraad bestaande bitcoin steeds langzamer groeit. Op het moment van schrijven is er zo’n 18,9 miljoen bitcoin in omloop gebracht en komt er elke tien minuten 6,25 nieuwe bitcoin bij.

In maart van 2020 is de productie van nieuwe bitcoin voor de derde keer gehalveerd, hiervoor werden 12,5 nieuwe bitcoin per tien minuten gemined. Rond het jaar 2140 zal er bijna 21 miljoen bitcoin geproduceerd zijn en stopt de voorraad definitief met groeien. De uiteindelijke voorraad uitgedrukt in satoshi is dan bijna 2,1 biljard (2.100.000.000.000.000).

Conclusie

Kunnen we op basis van bovengenoemde eigenschappen zeggen wat Bitcoin is? Als je het lastig vindt om deze vraag te beantwoorden is hier een leuk gedachtenexperiment; vergelijk Bitcoin en zijn eigenschappen eens met de volgende dingen;

PayPal, e-mail, Whatsapp, het internet, de euro, goud, een bank en het bankensysteem als geheel.

Categorieën: Bitcoin basis